Какво е термопомпа и как работи?

Какво е термопомпа и как работи?

Термопомпата е устройство, което прехвърля топлинна енергия от източник на топлина към топлообменник ( радиоатор).Термопомпата използва малко количество външно захранване, за да извърши работата по прехвърляне на енергия от топлинния източник към топлообенника.Например един добър пример за “термопомпа” е обикновенният климатик който всеки от нас познава добре, самият термиин термопомпа е общ за всички HVAC (отопление ,вентилация и климатизация) системи. Видовете термопомпи който са най често използвани в днешно време са “въздух- вода” , “вода-вода”,“вода-земя”. Всеки един тях има свойте предимства и недостатаци, по късно ще ги разгледаме по обстойно. Термопопите намират широко приложенеи в охлаждането и отоплението на помещения, до скоро те бяха използвани предимно за търгоски и промишлени помещения, но тенденцията за намаляване разхода на електроенергия в световен мащаб, доведе до разработката на видове за употребата им в жилищни сгради и помещения. Големите пройзводителе на HVAC системи ,като MItsubishi,Fujitsu,Toshiba,Panasonic,Hitachi и Daikin започнаха и разработките на по компактни термопомпи който да намерят приложение в по малки  жилищни и офис помещения.

Термопомпа “въздух-вода” 

Този тип термопомпа е най просто казано подобно на климатиците който всички познаване,но разликата е че вътрешното тяло е топлообменник който затопля или охлажда вода,която цирколира в изградена инсталация от радиатри, подово отпление и битова вода. Сезонната ефективност при този тип термопомпи зависи от темеперетурата на външния въздух или COP от 3 до 6 в зависимост от модела на термопомпата.термопомпа въздух вода

Термопомпа “вода-вода” 

При този тип вече начина работа е малко по различен от досега познатия ни ,тук външното тяло не използва темперетурата на заобикалящата го външна въздушна среда за да охлажда хладилния аген в термопомпата , а темперетурата на водата намираща се в сондажа , подпочвена или дори и отпадна вода. За това този тип термопомпи са с повисока сезонна ефективност от “въздух -вода” , тук COP е от 4 до 8 , естесвено този коефицент на преобразуване зависа от това дали подпочвените води или сондажи имат добро водотечение , и самото инсталиране на помпата. Ако подпочвените води нямат достатъчно добро течене и са в застой това ще намали самият коефицент на преобразуване. И все пак е доста икономичен вариянт за охлаждане и отопления на доста жилища , смата инвестеция е доста по скъпа от предходния вариянт.термопомпа вода вода

Термопомпа “земя-вода”

При този тип термопомпи принципа на работа е същият както при “вода-вода” , но се прибядгва до такива решения когато няма на близо добър водоисточник . Тук самият монтаж изисква малко повече инвестеция от това че трябва да се копае земята и пожат по дълги серпенти в зависимост от големината на самата система. Тук вота или анфриза цирколиращ във вуншния топлобменник използва постоянната темперетура на почвата , от което зависи и наистина добрия коефцент на преобразуване COP 4-8,5. Но има и своето неодобство и то е само от финансова гледна точка. Цената за изграждане на такъв тип инсталация ,понякога натхвърля двойно стоинста на помпите “въздух -вода”. термопомпа земя-вода

 


Позвъни